Arnulf Christl

Arnulf Christl is Geospatial Systems Architect, founding and Charter Member of OSGeo, served on the Board of Directors from 2006 to 2012 and was OSGeo president from 2008 to 2012. He contributes to the Incubation Committee, SAC and the Conference Committee. Arnulf is a versed speaker and keynoter at conferences, gives workshops and moderates panels. He is knowledgeable in OSGeo technology, agile development, Open Source methodology, data licensing and OpenStreetMap.

Matti Keskinarkaus

Rovaniemen kaupunki
Matti Keskinarkaus työskentelee Rovaniemen kaupungilla paikkatietosuunnittelijana. Hän vastaa ja kehittää mm. rajapintapalveluita kaupungin sisäiseen ja ulkoiseen käyttöön. Matti kertoo miten avoimen lähdekoodin sovelluksilla voidaan pienessäkin kunnassa vastata kustannustehokkaasti palvelutarpeeseen. Esimerkkinä hän käyttää korkeusmallin hyödyntämistä rajapintapalveluissa.

Sakari Jäppinen

Yleiskaavasuunnittelija, Vantaan kaupunki
Jäppinen on työskennellyt useammassa eri tehtävässä pääkaupunkiseudun suunnittelun ja tutkimuksen parissa. Yleiskaavoittajana hän on päivittäin tekemisessä paikkatiedon käsittelyn, analysoinnin ja visualisoinnin kanssa. Hän puhuu käytännönläheisesti siitä, miten avoimen lähdekoodin paikkatietoaineistot voivat auttaa julkista sektoria tekemään työnsä paremmin.

Roope Tervo

Ilmatieteen laitos
Roope Tervo työskentelee Ilmatieteen laitoksella Asiakasratkaisut-tiimin vetäjänä. Ryhmä suunnittelee, kehittää ja operoi Ilmatieteen laitoksen B2B-palveluita sekä kuluttajapalveluiden taustajärjestelmiä. Roope on ollut myös aktiivisesti mukana Ilmatieteen laitoksen avoimen datan jakelussa. Roope puhuu palveluiden sekä avoimen datan taustalla toimivasta “SmartMet Server” -datapalvelinohjelmistosta, joka tullaan julkaisemaan avoimena lähdekoodina vuoden 2016 aikana.

Vuokko Heikinheimo

projektitutkija, Helsingin yliopisto
Vuokko Heikinheimo edustaa ALPO-seminaarissa Suomessa toimivien Humanitarian OpenStreetMap Team (HOT) verkkovapaaehtoisten ryhmää. Monipuolisen paikkatietoalan taustan omaava Heikinheimo on hiljattain aloittanut väitöskirjatyön sosiaalisen median aineistoja tarkastelevassa projektissa Helsingin yliopiston geotieteiden ja maantieteen laitoksella. Kuluneen talven aikana Heikinheimo on ollut mukana järjestämässä useita HOT-kartoitustapahtumia Helsingissä, ja rakentamassa yhteistyötä paikallisen OpenStreetMap-yhteisön ja eri toimijoiden, kuten Suomen Punaisen Ristin kesken.

Henrikki Tenkanen

Helsingin yliopisto, Geotieteiden ja maantieteen laitos
"Avointa tiedettä avoimella lähdekoodilla – Pääkaupunkiseudun matka-aika- ja CO2 matriisi 2015"

Marko Kallio

Aalto Yliopisto
Marko Kallio on veteen erikoistunut ympäristöinsinööri joka on viime aikoina tehnyt GIS-pohjaista hydrologista ja vedenlaatumallinnusta Laosissa. Tällä hetkellä hän työstää diplomityötä Aalto Yliopiston Geoinformatiikan koulutusohjelmaan veteen liittyvästä köyhyydestä. Diplomityö perustuu avoimeen, ilmaiseen aineistoon ja kaikki tehdyt analyysit ja koodi tullaan julkaisemaan avoimesti. Marko kertoo esimerkkien kautta kuinka R taipuu paikkatietoanalyyseihin, ja kuinka R:ää voi käyttää suoraan QGISin kautta.
 *) Katso myös markokallio.fi sivuja jossa Markon CV karttamuodossa, sekin avoimilla palikoilla.

Petteri Muukkonen

Helsingin yliopisto
Petteri Muukkonen toimii geoinformatiikan yliopistonlehtorina Helsingin yliopiston geotieteiden ja maantieteen laitoksella syksystä 2015 alkaen. Hän on koulutukseltaan maantieteilijä (FM Turun yliopisto 2002, FT Helsingin yliopisto 2006). Muukkonen on työskennellyt Metsäntutkimuslaitoksella (nyk. Luonnonvarakeskus) 2002-2014, ollen välillä myös pariin otteeseen tutkijatohtorina ympäristötieteiden laitoksella ja silloisella geologian laitoksella Helsingin yliopistossa. Muukkosen väitöskirja käsitteli kartoitus- ja arviointimenetelmiä metsien hiilivarantojen ja hiilenkierron arvioimiseksi. Hän on koulutukseltaan myös biologian ja maantieteen aineenopettaja. Petteri kertoo kokemuksia eri ohjelmistojen käytöstä geoinformatiikan harjoitustyökursseilla.