Yhteisö

OSGeo-yhteisö (Open Source Geospatial) koostuu kehittäjistä, käyttäjistä ja muista yhteisön toimintaan osallistuvista henkilöistä.

OSGeon kehittäjiä löytyy lukuisia eri puolilta maailmaa. Kehittäjät nimensä mukaisesti kehittävät erilaisia avoimen lähdekoodin paikkatieto-ohjelmistoja. Ohjelmistot voivat olla kokonaan uusia tai jo olemassaolevia, joihin luodaan uusia ominaisuuksia

OSGeo-yhteisöön kuuluvat myös erittäin olennaisena osana käyttäjät - miksi kehittää sovellusta, jota kukaan ei käytä? Monien avoimen lähdekoodin paikkatieto-ohjelmistojen käyttäjämääriä ei tiedetä, sillä ohjelmistojen lataaminen ei vaadi kirjautumista tai muuta tunnistautumista.

OSGeon toimintaan osallistuvat muut henkilöt eivät ole kehittäjiä tai käyttäjiä, mutta he voivat osallistua toimintaan esimerkiksi tukemalla toimintaa rahallisesti tai ajallisesti. Toimintaan muulla tavoin osallistuvat henkilöt voivat olla myös mukana järjestämässä erilaisia tapahtumia.